1797

Zusters Franciscanessen

Gevlucht uit Weert

De oorsprong van de Congregatie van de Franciscanessen van Oirschot ligt in Weert. In 1797 vestigden de Franciscanessen zich in Oirschot. Hun geschiedenis gaat terug tot in de 17e eeuw. Moeder Johanna van Jesus (Johanna Neerick 1576- 1648) is de stichteres van de Franciscanessen penitenten – recollectinen. Het was een contemplatieve communiteit, een besloten kloosterleven in gebed en inkeer(recollectie)en boetvaardigheid (penitentie) met haar inspiratiebron Franciscus van Assisi. Bij het overlijden van Moeder Johanna in 1648 waren er in navolging van haar levenswijze veel nieuwe kloosters gesticht. In 1797 vluchtten de Franciscanessen die in Weert gevestigd waren voor het geweld van de Franse Revolutie. Een aantal zusters kon naar Oirschot komen omdat daar familie woonde. Ze vonden hier onderdak in een huisje in de Koestraat. Later kwamen meer zusters naar Oirschot. Met hulp van weldoeners konden de zusters aan de overkant van de straat het klooster uit gaan bouwen.  

De zusters gingen onderwijs geven aan meisjes van de armenschool en de zondagsschool. Later vanaf 1846 ook aan meisjes uit de gegoede stand. Nieuwe zusters konden zich nu weer openlijk aansluiten. Onder invloed van buiten was het onderwijs en de zorg voor zieken en ouderen begonnen. Het contemplatieve kloosterleven werd steeds meer gecombineerd met werkzaamheden buiten het klooster: onderwijs, zorg, pastoraat. De zorg ontwikkelde zich van gasthuizen tot zorgcentra met professionele hulp.
In 1906 gaf de nieuwe algemeen overste aan het Amsterdamse architectenbureau Cuypers en Stuyt de opdracht een nieuw groot kloostergebouw te ontwerpen met kapel en scholen. Naar dit ontwerp werd het kloostercomplex gebouwd zoals het er nu nog is. Er werd een lagere school gebouwd, een bewaarschool en een kweekschool met slaapzalen daarboven voor de interne kwekelingen. In 1910 werd de nieuwe kapel gebouwd. Als laatste kwam in 1931 de  aanbesteding van bewaarschool en montessorischool met bovenin de naaischool.
Vanaf 1925 werd ook met missiewerk begonnen. In 1926 werd de grote stap gezet, de eerste zusters vertrokken naar Brazilië. Ook daar hielden de zusters zich bezig met ziekenzorg en onderwijs.
De jaren 60 van de vorige eeuw veroorzaakten veel veranderingen. Het slot werd opgeheven mede tengevolge van de veranderingen in werkomstandigheden.
In 2002 is de zetel van het algemene bestuur van de Zusters Franciscanessen verplaatst naar Brazilië. In Nederland is nu een provinciaal bestuur.
In 1975 werd de Stichting Kloosterverzorgingshuizen Amalia van Solms opgericht. In 1995 werd aan het klooster een nieuwe vleugel gebouwd voor de zusters. Sinds 2006 draagt de organisatie de naam Amaliazorg en in 2006 werden in een kloosterschool de zorgappartementen “De Oirsprong”gebouwd.
In 2009 werd in het klooster het voor leken opengestelde woonzorgcentrum “Kempenhaeve” voltooid.

Deze bloeiende religieuze gemeenschap heeft het aanzien van Oirschot mede bepaald. Een tijd van
grote bloei, een tijd van ingrijpende veranderingen. 
Vanuit het geloof in onderlinge verbondenheid de franciscaanse waarden volgend, zich inzettend voor anderen waren de Franciscanessen van Oirschot van grote betekenis voor de ontwikkeling van onze gemeenschap. Eeuwenlang drukten zij hun stempel op onze samenleving.

Lees meer

Media bestanden

Externe links

Literatuur