Sint-Petruskerk - Een beeldbepalend monument (1500)  

Altaren in de kerken van Oirschot

Bogaart-Vugts, H. van de.
van den Herd diverse edities

De Oirschotse Mariakerk en de op  23 juni 2013 plechtig ingewijde basiliek van Sint Petrus Banden waren in de middeleeuwen voorzien van een groot aantal altaren. Aan deze altaren waren een of meer beneficies verbonden. Met de opbrengst uit deze beneficies werden deze altaren onderhouden. Tijdens de reformatie in de 16e eeuw werden de katholieken uit hun kerk verdreven en raakten de altaren in verval of werden verwijderd. De auteur van dit artikel heeft aan de hand van regesten van schepenprotocollen een inventarisatie gemaakt van de aanwezige altaren van 1463-1640. Door brand van de Petruskerk in 1463 is het archief tot die periode verloren gegaan.