Over de Canon van Oirschot

Veel dorpen en steden beschikken inmiddels over een canon. Oirschot met zijn rijke historie kan daar natuurlijk niet bij achterblijven. Dit heeft er toe geleid dat Heemkundekring de Heerlijkheid Oirschot het initiatief heeft genomen een canon over Oirschot samen te stellen.

 

Al in 2009 is daartoe de eerste aanzet gedaan en in 2010 is een projectvoorstel geschreven waarmee een projectteam voortvarend aan de slag is gegaan. Een redactieraad bewaakt de consistentie van de aangeleverde informatie.

De eerste fase van het project is op 27 oktober 2011, ter gelegenheid van het 60-jarige bestaan van de Heemkundekring, officieel aan de Oirschotse bevolking aangeboden. Gestreefd is naar een zo volledig mogelijke weergave van de belangrijkste ontwikkelingen en gebeurtenissen in Oirschot in de loop der eeuwen. Er zullen zeker belangrijke historische feiten ontbreken en wij nodigen iedereen dan ook uit deze aan te vullen. Door hier te klikken kunt u uw opmerkingen aan de redactie van de Canon van Oirschot kenbaar maken en een bijdrage aan de totstandkoming van dit historische document leveren.

In de loop van 2012 werd deze website uitgebreid met aansluitingen op moderne sociale media en andere mogelijkheden om interactief een bijdrage aan de geschiedschrijving van Oirschot te leveren. De grafische vormgeving van deze compleet nieuwe website was in handen van Vissencom en van Zon Internet bouwde deze geavanceerde website.

De nieuwe website Canon van Oirschot werd mogelijk gemaakt door Rabobank het Groene Woud Zuid, waarvan de leden ons in 2011 een bijdrage hebben toegekend middels de campagne het Groene Goud. Daarnaast droegen de Mr. Pieter van Kollenburg Stichting, Stichting de Mug-van Heijningen en Stichting Melis-van Beek een steentje bij in de totstandkoming van deze website.

De historische juistheid van de inhoud van de artikelen wordt door de redactie niet
gecontroleerd; eventuele onjuistheden zijn voor rekening van de auteur.

  1. Camps, Oorkondeboek van Noord-Brabant, deel 1, nummer 85: Albert van Dinther draagt zichzelf en zijn bezittingen over aan de abdij van Berne: 'proprietatem eius duci legaliter assignavit in die sancti Servatii apud villam que vocatur Orscot'.