1940

Oorlog en vrede

Vrede tegen hoge prijs

De Eerste Wereldoorlog

In de Eerste Wereldoorlog was Nederland neutraal en had Oirschot niet direct te lijden onder oorlogsgeweld. Indirect zorgden de stroom vluchtelingen vanuit België en de inkwartiering van gemobiliseerde militairen ervoor dat de oorlog niet ongemerkt aan het dorp voorbijging. Ook na de oorlog had de voedselschaarste door de landbouwcrisis en de inflatie nog grote gevolgen voor het dagelijkse leven.

De Tweede Wereldoorlog

In 1939 namen de internationale spanningen weer zó toe, dat de regering algemene mobilisatie afkondigde. In Oirschot werden ruim 200 manschappen gelegerd, die ervoor zorgden dat het dorp een heel ander aanzien kreeg, zoals de wacht die dag en nacht patrouilleerde voor de hotels Princée en De Zwaan, waar de officieren waren ondergebracht.

Het begin van de Tweede Wereldoorlog was voor Oirschot dramatisch: daags na de inval al sneuvelden op 11 mei 1940 twee jonge Oirschottenaren. Helaas zouden daar als gevolg van directe oorlogshandelingen nog zestien, voornamelijk jonge, slachtoffers bijkomen.

Hoewel Oirschot geen echte militaire doelen had (de legerplaats zou pas later komen) , vormde het kanaal strategisch wel een verdedigingslinie. Op de hei langs de Beerseweg werden schijnvliegvelden aangelegd met een tweeledig doel: terugkerende Duitse bommenwerpers konden hier 'veilig' hun nog niet afgeworpen bommen droppen en het moest de aandacht van vliegveld Welschap afleiden. Ook op Banisveld moest een dergelijk schijnvliegveld voor een dwaalspoor zorgen. Het meest had Oirschot te lijden tijdens de bevrijdingsacties. Alle inwoners kregen op 3 oktober 1944 bevel om te evacueren omdat Oirschot frontdorp werd. Vanaf de zuidkant van het kanaal werd het dorp zwaar beschoten. Een bijzonder zwarte dag was 2 oktober 1944 toen tijdens zware beschietingen van het centrum door geallieerd artillerievuur onder andere de kerk in brand werd geschoten. De historisch zeer waardevolle middeleeuwse kerkbanken gingen hierbij verloren. Op 24 oktober 1944 trokken de bevrijders Oirschot binnen.

 

Lees meer

Media bestanden

Externe links

Literatuur