Onderwijs - Van Latijnse school tot universiteit (1290)  

Scholasticaat

Hustin, Pater Th

Studententijd op het Groot Seminarie

Met zijn fenomenale geheugen weet pater Hustin antwoord te geven op vragen uit het montfortaanse verleden. Hij beseft dat het Latijnse gezegde “Tempora mutantur, nos et mutamur in illis”( De tijden veranderen en wij veranderen met hen) ook voor zijn verhaal opgaat.
Pater Thei Hustin werd in Heerlen geboren op 27 oktober 1923 en was van 1937-1944 student in Schimmert. Hij deed zijn noviciaat in Meerssen in het laatste oorlogsjaar en werd in Oirschot op 4 maart 1951 tot priester gewijd. Pater Hustin was leraar en later overste op de missievakschool voor Broeders in Bunde. Toen de vakschool verhuisde naar Zevenaar werd het een tehuis voor de Kinderbescherming waarvan hij 7 jaar directeur was. Na werkzaam te zijn geweest als districtscatecheet werd Thei Hustin gekozen tot provinciaal. Welke taak hij, toen de tijden echt aan het veranderen waren, 10 jaar op zich nam. Na deze periode was hij 14 jaar overste en pastor in Vroenhof, Kloosterbejaardenoord en later Zorgcentrum.
Nu is hij pastor emeritus en heeft de tijd gevonden om zijn herinneringen op papier te zetten.