Onderwijs - Van Latijnse school tot universiteit (1290)  

Kunstschilder op kostschool

Neggers, A.

De Brits-Nederlandse kunstschilder Abraham Hulk werd in 1813 geboren in Londen. Hij kwam uit een familie die grotendeels uit marineschilders bestond. Abraham Hulk stond bekend als een reislustig avonturier. Een deel van zijn opleiding volgde hij in Oirschot, aan de Franse kostschool.

 

Franse kostscholen ontstonden in de begintijd van de Republiek, en waren vooral populair in koopmanskringen. Oudere leerlingen die al lees- en schrijfvaardig waren leerden op de kostschool, waar Frans de voertaal was, lezen, schrijven en spreken in de Franse taal, in die tijd de taal van de internationale handel. Het feit dat de leerlingen vaak intern waren leverde de kostschoolhouder een flinke bijverdienste op. De kostschool voor jonge heeren te Oirschot wordt bij resolutie van het corpus van Oirschot opgericht in 1765. George Nicolaas Houbré uit Doornik wordt benoemd als eerste Franse schoolmeester. De schoolmeester dient tevens als organist van de gereformeerde gemeente in de Sint-Petruskerk. In 1770 wordt aan de Molenstraat voor een budget van f 5000 een schoolgebouw neergezet. Op 21 december 1784 wordt Johan Söhngen, afkomstig van Nassau-Siegen en ondermeester te Etten bij Breda, benoemd tot nieuwe Fransche meester en organist te Oirschot. Hij blijft in functie tot aan zijn dood in 1824, en wordt opgevolgd door den Jongen Söhngen, zijn zoon Johan.

De latere kunstschilder Abraham Hulk komt als kostjongeheer voor in het bevolkingsregister van 1825. De school heeft dan ongeveer 40 leerlingen. Uit het bevolkingsregister blijkt dat 23 van hen intern waren. Abraham is niet alleen in Oirschot: ook zijn broer Martinus Gerardus (geboren te Amsterdam op 17 oktober 1818) is leerling van de Franse kostschool aan de Molenstraat.