Nijverheid en industrie - Meubels maken, geleerd in Amerika (1860)  

Het kanaal, opgediept uit de notulen van de gemeenteraad

Wal, H. van de.
Van den Herd 2003-01 en 2003-02

De eerste plannen voor een kanaal.
Het kanaal is duidelijk een initiatief van de gemeente Tilburg, dat het belang van een waterweg inzag voor de textielindustrie. De gemeenteraad van Tilburg besluit op 24 maart 1873 maximaal ƒ 160.000 beschikbaar te stellen voor het maken, het beheren en het onderhouden van een scheepvaartkanaal van Erp naar Tilburg, op voorwaarde dat Provincie en Rijk ieder een derde deel bijdragen in de aanlegkosten. De eerste plannen zullen dus al van vroegere datum zijn!