1860

Nijverheid en industrie

Meubels maken, geleerd in Amerika

Historisch gezien is Oirschot een typisch agrarisch dorp. Teruggaande in de geschiedenis van vóór 1750 kende Oirschot heel veel kleine boerderijtjes, die op de schrale zandgronden een gemengd bedrijf hielden. Veel nijverheid was er toen nog niet. Er werden wat ambachten uitgeoefend zoals schoenmakers, leerlooiers, molenaars, wevers, ververs, en ook relatief veel stoelenmakers. Het uitoefenen van deze ambachten bestond toen uit pure mankracht met gereedschap. Het machinaal uitoefenen van al deze ambachten was nog onbekend. Dat kwam pas ruim een eeuw later toen de stoommachine werd uitgevonden. 

 

Toch waren er in die tijd ondernemende lieden die zich specialiseerden, vooral in de stoelenindustrie. Een van die ondernemende families was de familie Teurlincx en met name Cornelius Jacobus. In 1848 ging hij samen met de broer van zijn zwager Willem Meijers zijn geluk beproeven aan de ander kant van de oceaan en ging naar Michigan in de VS. Daar gingen zij werken in een stoelenfabriek in de omgeving van Detroit. Wat zij daar zagen ging hun voorstellingsvermogen te boven. Met zeven man produceerden zij 150 stoelen per week. Die dikwijls al de volgende dag werden verkocht.

In 1860 kwamen ze terug en met hun ervaring, opgedaan in de VS, begonnen Cornelius Teurlincx en Willem Meijers een stoelenfabriek op te richten met een voor die tijd uiterst modern machinepark. Zij introduceerden de zogenaamde Amerikaanse stoel. Geholpen door de snelle ontwikkeling van de mechanisatie zoals de stoommachine en later de elektromotor, ging het hun erg voor de wind. Anderen zagen dit succes en volgden hun voorbeeld. Er ontstonden dan ook in Oirschot in de eerste helft van de twintigste eeuw verschillende stoelenfabrieken (zie lijstje onderaan dit artikel). Zonder de pretentie te hebben dat deze lijst volledig is, kan met recht worden gezegd dat de meubelindustrie in Oirschot uitermate belangrijk is geweest. Veel dorpsbewoners verdienden in deze industrietak een goede boterham.

Vooral in de hoogtijdagen in de jaren 1965 tot 1985 genoot Oirschot landelijke bekendheid als het meubeldorp bij uitstek. Dit werd nog eens duidelijk gemanifesteerd door een grote stoel, die in omvang vijfmaal groter is dan een normale stoel en in het centrum van het dorp staat. Er werden in die periode regelmatig zondagse meubeldagen gehouden, waar tienduizenden bezoekers uit het hele land de meubelshows bezochten. Echter door de economische terugval in de jaren daarna, de concurrentie van de lage loonlanden en door de veranderde smaak van de consument, waar de Oirschotse meubelindustrie onvoldoende op heeft ingespeeld, kwam er nogal een abrupt einde aan deze bloeiperiode. Met als gevolg, dat faillissementen niet uitbleven. Op een enkele uitzondering na zijn alle meubelmakerijen inmiddels verdwenen en is er van die roemruchte periode niets meer over.

De bekendste meubelfabrieken in Oirschot:

 • Firma Teurlincx & Meijers
 • Firma Erven en Co.
 • Firma Vlemminx
 • Firma Van Leuven van Hout
 • Firma Tret
 • Firma Meeuwis Karaktermeubelen
 • De NV. Oirschotse Stoelenfabriek
 • De Hollandse Stoel- en Meubelfabriek (HSM)
 • Firma Gebr. Verhouden
 • De NV. Stoelen- en Lijstenfabriek v/h S. Hekster
 • Firma Karmo (karaktermeubelen Meeuwis Oirschot)
 • Firma Orka (Oirschotse Karaktermeubelen)
 • Stoelenfabriek Montfort

 

Lees meer

Media bestanden

Literatuur