1000

Mariakerk

Romaans kerkje

Het zaalkerkje uit de twaalfde eeuw op het Vrijthof heeft een rijke geschiedenis. Het huidige tufstenen gebouw dateert van rond 1100. Een eerdere kerk, mogelijk van hout, zou gesticht zijn op een heidense offerplaats. Dat wijst op stichting door Angelsaksische missionarissen.

De kerk is toegewijd aan Maria en later aan de heilige Odulphus. Na 1648 werd het gebouw aan de eredienst onttrokken en ten slotte gebruikt als boterwaag. In 1802 werd het gebouw toegewezen aan de Nederlands Hervormde Gemeente. Iets van de religieuze tegenstellingen uit die tijd is nog terug te vinden in de naam Boterkerkje, die vooral door de katholieke inwoners van Oirschot gebruikt wordt.

Aan de oostkant bevindt zich sinds de restauratie in 1961 een eenvoudige bakstenen gevel. De restauratiearchitect ir. J. de Wilde uit Breda wilde 'zo min mogelijk toevoegen'. Het toevoegen zou het terugbrengen van het gotische koor zijn, dat in 1880 werd afgebroken. De Wilde reageerde hiermee op restauraties zoals die van Pierre Cuypers en zijn navolgers. Zij voegden ontbrekende delen rustig naar eigen inzicht toe. Juist door de eenvoudige afsluiting van het koor oogt het kerkje aan drie zijden puur romaans.

 

 

Lees meer

Externe links