Leen- en landgoederen - Hertogenlijk bezit (1303)  

Het hof van Heerenbeke onder Oirschot

Maes, F.
Campinia, jaargang 4-5, nummer 14-19

In juli 1303 gaf hertog Jan II aan het Konvent van Park te Leuven 80 bunder novaal land, gelegen te Verdonck en Wolfskuele, in de "heertganck van Strathem" onder de heerlijkheid Oirschot. De hertog wou zich enkel de hoge en lage jurisdictie voorbehouden, en de abdij zou hem een jaarlijkse cijns betalen van 12 deniers Leuvens geld per bunder.