Leen- en landgoederen - Hertogenlijk bezit (1303)  

Het goed Bijsterveld

Bruning, T.
Campinia, jaargang 2, nummer 8

Bijsterveld heeft een lange geschiedenis achter zich. Eeuwen voordat dit gebouwencomplex, dat wij nu kennen, in verschillende fasen werd gebouwd, werd van "de hoeve van Bijsterveld" en het daarbij behorende land reeds in leenregisters e.d. melding gemaakt. De oudste optekening betreffende het goed Bijsterveld is te vinden in het "Latijnsboek", het leenboek van hertog Jan III, aangelegd in 1312 en daaropvolgende jaren. Hier lezen we: " Aleydis, dochter van wijlen Henricus van Audenhove (houdt) het goed van Bijsterveld, te weten een huis met een hoeveelheid grond die tot dat huis behoort”.