1303

Leen- en landgoederen

Hertogenlijk bezit

In 1303 moeten abt Willem van Lubbeek en het Konvent van Park speciaal in de gratie gestaan hebben van hertog Jan II van Brabant.  Hij had van hen voor zijn militaire expedities geld en levensmiddelen gekregen. Als tegenprestatie gaf hij aan de abdij 80 bunder novaal land in de omgeving van Heerenbeek te leen.
Vermoedelijk al veel eerder bestond er in Oirschot een leengoed, namelijk  groot-Biesterveld.
 

De oudste vermelding van het leengoed groot-Biesterveld vinden we terug in het leenboek van hertog Jan III van Brabant, dat in 1312 wordt aangelegd.
Aan de achterzijde van het huidige middelste gedeelte van het gebouw is een gevelsteen ingemetseld met de tekst: 'Dit huys en plaats, van outs genaamt Groot Bijstervelt , is gebouwt en aangelegt door den hoog-welgebooren Heer en Vrouwe van Oirschot, en door hun hoog-welgebooren zoon Jacob Dirk baron Sweerts de Landas. Den eersten steen gelegt den 23 maart 1772.'
In 1856 wordt Groot-Bijsterveld opgesplitst in 6 kopen en krijgt het nagenoeg zijn huidige omvang. In 1903 volgt de verkoop aan de paters Montfortanen, die er een grootseminarie vestigen en het herenhuis met koetshuis en stallen uitbreiden tot de huidige omvang.
In december 2011 hebben de Paters Montfortanen Bijsterveld verlaten en wacht het voormalige leengoed op een gepaste bestemming

Over de van de hertog in Heerenbeek verkregen gronden mocht de Abdij van Park  vrij beschikken. De hertog wou zich enkel de hoge en lage jurisdiktie voorbehouden, en de abdij zou hem een jaarlijkse cijns betalen van 12 deniers Leuvens geld per bunder. Kort daarop mochten ze ook, mits daarvoor 400 gulden werd betaald, aanspraak maken op al de bomen en heesters, welke op voormelde goederen stonden. In 1303 kregen ze ook nog als erfgoed 30 bunder hei.
Op 10 juli 1400 wordt  met eenparige goedkeuring van het Konvent van Park deze Hof van Heerenbeke in erfpacht overgedragen.
De huidige bebouwing van het landgoed bestaat uit een kasteelachtige villa met dienstwoning en berging en ten zuiden daarvan een imposante boerderij met bakhuis.

Lees meer

Externe links