Jagers en vissers - Oirschot in de prehistorie (-3000)  

Vondsten

Speetjens, G.G.I.M.
Van den Herd 1997-03

Stenen en bronzen bijlen uit de pré-historie van Oirschot.
 

Dat de geschiedenis van Oirschot veel verder teruggaat dan waarover we kunnen lezen in de papieren archieven zal niemand verwonderen. Immers we beschikken ook nog over een rijk bodemarchief. Hoe meer ik me daarin verdiep hoe meer ik onder de indruk kom van de lengte van onze bewoningsgeschiedenis. In dat verband is het wel aardig om eens de schijnwerper te zetten op de fraaie collectie stenen en bronzen bijlen die ik in de afgelopen 5 jaar heb kunnen verzamelen door middel van "primaire en secundaire opgraving".

Primair wil zeggen dat ze uit de bodem te voorschijn zijn gekomen na een periode van absolute onbekendheid. Dat geldt voor de twee bronzen bijlen die tijdens de (officiële) opgraving op het Romeinse veld gevonden zijn. De Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek heeft op mijn aanwijzingen twee maal onderzoek gedaan op het (mysterieuse) Romeinse veld in Straten.
Het zijn fraaie kokerbijlen uit de late Bronstijd (eentje was n.b. gebroken, dat wil zeggen hij bestond uit twee delen, die los van elkaar werden gevonden!). Ze zijn zo'n 3000 jaar oud en zaten (dus) in een Romeinse context die "pas" 1800 jaar oud is
We mogen een beetje vermoeden dat die plaats al vóór de Romeinen werd bewoond, temeer omdat er óók een gebruiksvoorwerp uit de steentijd is gevonden, n.l. een priem.

Secundaire vondsten zijn de (tot nu toe) 4 stenen bijlen die ik ontdekte bij particulieren in Oirschot. Ze waren gevonden door vader, opa of oom. Ze lagen in een kast of la en waren niet bestemd voor openbare bewondering, datering of andere interpretatie. Ze komen uit de Knikkert, de Strijpse Kampen en de Oirschotse Hei. Ze zijn alle 4 uit de Jonge Steentijd en dus ongeveer 4000 tot 7000 jaar oud. Het zijn schitterende voorwerpen, nuttige en noodzakelijke gereedschappen, waarvan onze voorouders zich bedienden om bomen te hakken en hout te bewerken.

Het is mij bekend dat er nog meer stenen bijlen in Oirschot gevonden zijn. Met veel plezier en ambitie zal ik ze graag "secundair opgraven". Dat geldt natuurlijk niet alleen voor bijlen.

Ons hele culturele erfgoed moet goed gedocumenteerd en bewaard blijven. Daarom is het goed dat we een paar musea hebben, een archeologische collectie en vooral geïnteresseerde burgers die tips geven en iets in bruikleen aanbieden. En daarbij is het vooral goed dat we een heemkundevereniging hebben in Oirschot, die de liefde voor de historie en het cultuurgoed aanwakkert. Graag maak ik daar gebruik van om de lezers op de hoogte te houden en te stimuleren om "een steentje: bij te dragen aan de primaire en secundaire opgravingen.