Hof van Solms - Vermaarde geneeskunst (1633)  

Het Hof van Solms en de medische school van Oirschot

Lijten, J.P.J.

Evenmin als het Hof van Solms kwam de Oirschotse `wonderdokter' Arnold Fey uit de lucht vallen. Arnold Fey junior was de bekroning van de medische school van Oirschot en het Hof van Solms de bekroning van zijn (ook financiëel) succesvolle medische praktijk en door het plotselinge vertrek van Arnold Fey in 1672 tevens het einde van die praktijk en van de medische school in Oirschot.