1633

Hof van Solms

Vermaarde geneeskunst

Het Hof van Solms is in feite nog een overblijfsel van de grote reputatie, die de Oirschotse Medische school in de zestiende en zeventiende eeuw genoot.

In 1557 woont in Oirschot een chirurgijn, genaamd 'Silvester Lintermans uyt Sunt-Truyden'. Zijn zoon Jacob wordt de grondlegger van de medische school in Oirschot.

Nadat Jacob zijn opleiding in Herentals heeft afgerond, komt hij terug naar Oirschot om hier chirurgijns te gaan opleiden. Tijdens de twee jaar durende opleiding is de leerling bij hem in de kost en helpt mee in een soort particulier ziekenhuisje. Zijn zoon Silvester IV is bij het overlijden van zijn vader pas 16 jaar, maar een zeer begaafd medicus. Na zijn medicijnenstudie in Douai en Italiaanse universiteiten komt hij in 1632 terug in Oirschot. Hier krijgt hij van het dorpsbestuur in 1632 een contract als dorpsarts, een functie die voordien alleen in grote steden bestond. Als 'licentiaet in de medecynen ende mede chirurgyn' schrijft hij medicijnen voor en heeft hij toezicht op de bekwame chirurgijns, die onder zijn toezicht werken en opgeleid worden. Zo werkt hij samen met Arnold Feij senior, maar zijn bekendste en meest succesvolle leerling is Arnold Feij junior. Daartoe moet Feij jr. eerst in de leer bij een kleermaker om het maken van steunkorsetten onder de knie te krijgen. Fey jr. wordt vooral beroemd vanwege zijn operaties van borstkanker, hazenlip, staar en hij behandelt rugafwijkingen onder andere van de dochtertjes van Johan de Witt.

Het huis dat Arnold Feij rond 1671 in Oirschot bouwt, wordt later Hof van Solms genoemd. Over de naamgeving bestaat geen eenduidigheid: er zijn geen bewijzen te vinden dat het een geschenk uit dankbaarheid van de echtgenote van Frederik Henrik was. Feij jr. heeft waarschijnlijk zelf niet in het huis gewoond, want hij vertrekt in 1672 bij de komst van de Fransen uit Oirschot. De reden hiervan is onduidelijk, want hij geniet grote reputatie als medicus in West-Europa sinds hij aan het Franse Hof de moeder van koning Lodewijk XIV, Anna van Oostenrijk, heeft geopereerd.

Johan van Wamel, zwager van Fey volgt hem op. Hoewel ook hij zó bekend is dat hij in 1696 naar Spanje wordt ontboden om de moeder van de koning te behandelen, heeft hij de roem van zijn leermeester niet kunnen evenaren. Feys samengaan van universitaire theoretische medische kennis en technische vaardigheid door zijn uitstekende chirurgijnopleiding wordt pas eeuwen later de algemene grondslag voor de moderne medische praktijk.

Lees meer

Literatuur