Het kapittel - Geestelijke invloed (1240)  

De stichting van de Oirschotse cantorij

Lijten, J.P.J.
Campinia, jaargang 24, nummer 92

Over het algemeen bestaat er slechts een vaag idee over de stichting van de Oirschotse cantorij. Het is daarom temeer nuttig de voorhanden gegevens grondig te ontleden en deze in hun historische context te plaatsen en de juiste stichtingsdatum tebepalen.