Het kapittel - Geestelijke invloed (1240)  

De kapittelheren van Oirschot

Visschedijk, I.
Doctoraalscriptie, 1991

Hun leefwijze en taakopvatting tot 1559

Aan de imposante Sint-Pieterskerk die in de wijde omtrek het dorpsaanzicht van Oirschot bepaalt, was in de middeleeuwen een collegiaal kapittel verbonden.
In deze studie wordt ingegaan op een tot dusverre onderbelicht onderwerp van de kapittels: namelijk de leefwijze en de taakopvatting van kapittelheren, die verbonden waren aan een kleiner kapittel op het platteland. Leefden deze mannen volgens de regels die voor hen van bovenaf opgesteld waren en die zij ook zichzelf oplegden? Namen zij hun taak, de zorg voor het eeuwigdurend gebed, serieus?
Het onderzoek loopt vanaf het begin van de 13e eeuw, wanneer we de eerste gegevens over het kapittel vinden, tot 1559, het jaar waarin de herindeling van de bisdommen plaatsvond.