Heilige Eik - Mariaverering (1406)  

Marialied van de H. Eik

Onbekend,

Lied ter ere van O.L. Vrouw van de H. Eik
(Wijze: Te Lourdes op de bergen)

Weleer stond in Oirschot,
zo meldt de kronijk, .
een wondervol beeld in
een heiligen Eik.
Ave, Ave, Ave Maria.

Stroom-op kwam 't gedreven,
vanwaar weet geen mens,
maar d'herders, die 't vonden,
was dit wel naar wens.
Ave, Ave, Ave Maria.

Zij plaatsten 't met eerbied
heel dicht bij de stroom
in d'eik, die de naam kreeg
van heiligen boom.
Ave. Ave, Ave Maria.

Zijn stam was de zetel,
zijn lover de kroon
en 't beeld, dat verbeelde
Gods Moeder en Zoon.
Ave, Ave, Ave Maria.

Als d'herders hun kudde
dan dreven daarheen,
luid loofden zij immer
Maria meteen.
Ave, Ave, Ave Maria.

Doch ziet uit de Beersen,
geen kwaad zich bewust
nam 't volk het toen mede
gewetensgerust.
Ave, Ave, Ave Maria.

Onz' kerk is geschikter,
zo dachten die maats:
wij nemen het mede
voor 'n eervoller plaats.
Ave, Ave, Ave Maria.

Doch ziet nu, wat wonder:
die plaats in de kerk
beviel aan het beeld niet:
God deed toen Zijn werk.
Ave, Ave, Ave Maria.

Het beeld keerde weder,
geen mens weet nog hoe:
in één nacht was 't blijkbaar
die plaats al weer moe.
Ave, Ave, Ave Maria.

Toen stond het des morgens,
weer in dieën eik
tot blijdschap der herders,
zo meldt de kronijk.
Ave, Ave, Ave Maria.

Toen werd een kapelke
van zoden gewrocht,
in grote getale
door pelgrims bezocht.
Ave, Ave, Ave Maria.

En wonder op wonder
gebeurde al gauw:
men vond er genezing
en troost in de rouw.
Ave, Ave, Ave Maria.

Geen tijd in de jaarkring,
geen uur op de dag
dat men daar geen pelgrim
voor 't wond er beeld zag.
Ave, Ave, Ave Maria.

Vooral in de zomer
op 't feest van Sint Jan
kwam uit heel de omtrek
veel volk met gespan.
Ave, Ave, Ave Maria.

Dan sloten de buren
bij Oirschot zich aan:
men zag ze in drommen
ter bedevaart gaan.
Ave, Ave, Ave Maria.

Ze bleven maar komen,
totdat ene wet
zich tegen dat eren
en bidden verzet.
Ave, Ave, Ave Maria.

De vromen toen namen
het beeldje vlug mee
bewaarden het veilig
in heilige stee.
Ave, Ave, Ave Maria.

Het bidden aan d'eik heeft
de wet nooit gekeerd;
met moed en berusting
werd Moeder geëerd.
Ave, Ave, Ave Maria.

Sindsdien na veel jaren
door eeuwen vergaan
is d' eik eens gevallen
maar 't beeld bleef bestaan.
Ave, Ave, Ave Maria.

De tijden vergingen,
het volk werd weer vrij.
Ze bleven maar komen
vertrouwvol en blij.
Ave, Ave, Ave Maria.

Het beeld werd 'n troon in
Sint Pieter gewijd
men kwam er voor bidden
van wijd en van zijd.
Ave, Ave, Ave Maria.

Ze eerden Maria
met zang en gebed:
ze bouwden een beehuis
waar 't eerst werd gezet.
Ave, Ave, Ave Maria.

Zo min als toen vroeger
is 't nu al geschied,
dat men hier niet biddend
een vrome mens ziet.
Ave, Ave, Ave Maria.

Door 't jaar komen velen
voor ouders of kroost,
in nood en bij ziekten
tot Moeder om troost.
Ave, Ave, Ave Maria.

Met duizenden zijn zij,
die komen in mei
per fiets en per auto
uit heel Meijerij.
Ave, Ave, Ave Maria.

Het moge zo blijven,
dat is onze bee,
totdat w'in de hemel
saam zingen: Ave.
Ave, Ave, Ave Maria.