Heilige Eik - Mariaverering (1406)  

Oirschot is Brabant!

Fragment uit Provinciaal Noordbrabantsch Dagblad 8 juni 1946

Dan is er nog de kapel van O. L. Vrouw ten Heiligen Eik. Het verhaal wil dat ± 1400 eenige herders een Mariabeeldje vonden en het vastmaakten in een eik. De faam van het beeldje was dra verspreid en zelfs in den tijd der plakaten trok het menigen pelgrim. Dit was een doorn in het oog van den toenmaligen Heer van Oirschot, die, omdat zijn kasteel in het gehucht Spoordonk stond, ook Heer van Spoordonk werd genoemd.
Luister hoe een oud vers dit vertelt:

De woeste heer op Spoordonks slot,
Heeft voor den Heiligen Eik slechts spot.
Wekt hem te vroeg der pelgrims zang?
Of maakt hun vroomheid 't hart soms bang?
Hij roept zijn knechts en zegt hun: ‘Ga
naar den vermolmden eik en sla
tot splinters stam en tak en beeld’,
Zij beven, maar hun heer beveelt,
En angstig gaan zij naar den boom
En heffen de aksen op, vol schroom,
Zij slaan, maar zie geen splinter splijt,
Wel is hun aks haar scherpte kwijt,
Zij toonen ’ t sidd’rend aan hun heer,
De ruwe ridder spot niet meer.

En zoo is de vereering van dit simpel beeldje, ondanks alle tegenwerking, tot in onze dagen levendig gebleven.