Heerlijkheid en Vrijheid - Heren en halfheren (1232)  

Weerstands- en verkennend booronderzoek

Verpoorte, A.
november 1991

`Huis ten Bergh' te Oirschot

Elementen die getuigen van de bewoningsgeschiedenis worden cultuurhistorische waarden genoemd. Een speciale groep daarin vormen de archeologische overblijfselen. Het doel van archeologie is niet het stofferen van museumvitrines met 'mooie stukken' maar een zo getrouw mogelijke reconstructie van alle aspecten van het (pre)historisch bestaan. In het kader hiervan is in opdracht van de gemeente Oirschot archeologisch onderzoek verricht op het terrein waar ooit 'Huis ten Bergh' gestaan heeft.