Geburen - Over conflicten en afscheiding (1815)  

Grensoverschrijdend vee

Register Raad en Rentmeester Generaal, inventarisnummer 296, folio 349

Een formeel verslag van een grensincident met de gemeente Acht

 Voor de schepenen van Oirschot zijn verschenen Daniel Mouat gezworen schutter der vrijheid die ter instantie van Sr. Cornelis van der Hulpen onderrentmeester der domeinen, heeft verklaard dat deze onderrentmeester samen met hem en met Mathijs van Elmpt op 20 februari 1700 gekomen zijn op de grensscheiding [reen] van Oirschot en Acht en toen links van hen enige koeien en schapen ruim 100 stuks, die aan het weiden waren over de grensscheiding heen op de grond en de aard van Oischot. Ze hebben vervolgens de schapen in beslag genomen en in de richting van Oirschot gedreven tot omtrent ‘de Straetensen Duijn’ waarbij ze werden gevolgd door enige personen, 18 à 20, uit Acht, die zowel te voet als te paard waren, gewapend met geweren [roers], gaffels, vorken en andere materialen. Met geweld hebben ze de schapen weer afgenomen. De schutter liep daarbij een hoofdwond op waardoor het bloed langs zijn hoofd afdroop en hij dacht dodelijk gewond te zijn geraakt [ter doot toe gequetst te sijn]. Hij heeft zich lange tijd door de chirurgijn moeten laten behandelen en verzorgen. Getuigen waren Mr. Johan van den Kerckhoff en Andries Schepens schepenen te Oirschot en substituut secretaris F. van Esch – 29 maart 1700.