Broederschappen en schuttersgilden - Voor God, koning en vaderland (1463)  

Attributen van het Sint Joris Gilde

Hout, H. van.

Gilden koesteren niet alleen hun historie, maar ook hun attributen. Er wordt veel energie en geld in het beheer daarvan gestoken. Het besef leeft dat er door voorvaderen een verantwoordelijkheid bij de huidige generatie is neergelegd voor het behoud van deze waardevolle historische objecten en men heeft zich tot taak gesteld om deze attributen ongeschonden aan de volgende generatie over te kunnen dragen. Het Sint Joris Gilde bezit naast een unieke verzameling keizers- en koningszilver ook nog waardevolle andere attributen, waaronder vaandels uit de negentiende eeuw.